Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallintayhteistyö

Kriisinhallintayhteistyön tavoitteita

  • Suomen turvallisuusympäristön ja kansallisen turvallisuuden parantaminen.
  • Kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja turvallisuustoimijoiden kouluttaminen.
  • Sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusosaamisen vieminen.

Lisää aiheesta

Puolustusministeriö vastaa sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisen poliittisesta valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä voimavarojen hankkimisesta siltä osin kuin tehtävät eivät kuulu ulkoministeriön toimialaan.

Puolustusvoimat vastaa kriisinhallintatoiminnan käytännön valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä.

Kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen rahoitetaan erikseen ulko- ja puolustusministeriöiden pääluokkiin myönnettävistä, hallinnonalojen muusta toiminnasta erillisistä määrärahoista.

Osallistuminen uuteen operaatioon edellyttää aina kansallisesti tehtävää erillistä päätöstä. Päätöksen osallistumisesta tekee yleensä tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Ennen esityksen tekemistä valtioneuvoston on kuultava eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa. Mikäli kriisinhallintaoperaatio on sotilaallisesti erityisen vaativaa tai se ei perustu YK:n turvallisuusneuvoston valtuutukseen, valtioneuvoston on kuultava koko eduskuntaa antamalla sille selonteko.