Puolustuskyvyn strateginen suunnittelu

Puolustuskyvyn pitkäjänteinen ylläpito ja kehittäminen perustuvat valtiojohdon hyväksymiin tavoitteisiin ja niihin perustuviin puolustusministeriön ja puolustusvoimien strategisiin suunnitelmiin.

Valtioneuvoston selonteot, hallitusohjelma, yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja muut valtioneuvostotason asiakirjat antavat poliittisen ohjauksen puolustusministeriön strategiselle suunnittelulle.

 Lähde: Puolustusministeriön verkkosivut

Lisää aiheesta

Strategiset suorituskykyhankkeet

Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet HX- ja Laivue 2020 -hanke ovat hallituksen keskeisiä kivijalkahankkeita. Merivoimien taistelualusten korvaaminen käynnistyi vuonna 2015 ja investointipäätös tehtiin 2018.

Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaaminen käynnistyi 2015, ja tarjouspyynnöt lähetettiin 2018. Investointipäätös tehdään seuraavalla hallituskaudella 2021.