Puolustuspolitiikka ja taloudelliset voimavarat

Suomen puolustuspolitiikan tavoitteena on

  • Suomen turvallisuusympäristöön ja voimavaroihin suhteutetun puolustuskyvyn ylläpitäminen
  • maanpuolustuksen kehittäminen osana kokonaisturvallisuutta ja
  • kansainvälisen puolustusyhteistyön syventäminen.

Puolustuspolitiikalla tuetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärien saavuttamista.

Lähde: Puolustusministeriön verkkosivut

Lisää aiheesta

Puolustuspolitiikan päämääränä on turvata Suomen turvallisuusympäristöön ja voimavaroihin suhteutettu puolustuskyky. Olennaista on tehtävien ja voimavarojen tasapainon varmistaminen.

Kansainvälisen puolustuspoliittisen yhteistyön päämääränä on turvata Suomen puolustuskyky sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat valmiita kehittämään ja käyttämään yhdessä suorituskykyjään.

Puolustuspolitiikka tukee osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Osallistuminen kriisinhallintaan on osa puolustuskyvyn kehittämistä.

Puolustuspolitiikan keskeisiä toimijoita ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto.

Puoustusministeriö johtaa puolustuspolitiikkaa ja yhteensovittaa valtionhallinnon kokonaismaanpuolustukseen liittyviä tehtäviä. Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja tomintaedellytyksistä.

Ministeriön vastuulla ovat Puolustusvoimien hallinnollinen ohjaus, talousarvio, puolustusmateriaalin hankinnat samoin kuin puolustushallinnon lainsäädäntö ja henkilöstöpolitiikka.