Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus

  • Kansalaisten vapaaehtoistoiminnalla tuetaan maanpuolustusta ja viranomaisten varautumista poikkeusoloihin.
  • Yhdistys- ja järjestötoiminnalla on tärkeä rooli yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä
  • Toimintaa ohjaa valtioneuvoston asettama vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta.
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) valmentaa kansalaisia poikkeusolojen tehtäviin ja täydentää puolustusvoimien koulutusta.
  • Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ylläpitävät maanpuolustustahtoa ja -taitoa sekä veteraaniperinteitä.

Lisää aiheesta

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tarkoituksena on

  • kehittää kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
  • edistää maanpuolustuskykyä ja -tahtoa.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisen lähtökohtina ovat yhteiskunnan ja erityisesti puolustusvoimien sekä vapaaehtoisen järjestökentän tarpeet.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteensovittamista, ohjaamista ja kehittämistä varten puolustusministeriön apuna ja sen yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan toimikausi on eduskunnan toimikausi. Neuvottelukunnan kokoonpanossa otetaan huomioon eduskunnassa vallitsevat parlamentaariset voimasuhteet.

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen järjestöjä

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin. Yhdistyksellä voi olla myös alueellisia ja paikallisen tason yksiköitä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on pelastus- ja turvallisuusalan yleishyödyllinen asiantuntijajärjestö, joka tukee alaan liittyviä järjestöjä ja kansalaistoimijoita. Se tarjoaa muun muassa asiantuntijatietoa sekä koulutuksia.

Suomen Punaisella Ristillä (SPR) on rooli lähes kaikissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Se auttaa suoraan hädänalaisia ihmisiä sekä tukee viranomaisia avustus- ja pelastustehtävissä.

Lähteitä ja linkkejä

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070556

Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2007/20070960

Vapaaehtoinen maanpuolustus: http://www.defmin.fi/tehtavat_ja_toiminta/puolustuspolitiikka/vapaaehtoinen_maanpuolustus

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK): http://www.mpk.fi/

SPEK: www.spek.fi

Punainen risti: https://www.punainenristi.fi/

Reserviupseeriliitto : http://www.rul.fi/

Reserviläisliitto: http://www.reservilaisliitto.fi/

Naisten valmiusliitto: http://www.naistenvalmiusliitto.fi/

Sotainvalidien Veljesliitto r.y.: http://www.sotainvalidit.fi/

Suomen Sotaveteraaniliitto r.y.: http://www.sotaveteraaniliitto.fi/

Rintamaveteraaniliitto r.y.: http://www.rintamaveteraaniliitto.fi