Paikallis- ja maakuntajoukot

 Paikallisjoukot

  • Paikallisjoukot ovat sodan ajan joukkoja, joita käytetään alueellisiin taistelu- ja puolustustehtäviin.
  • Maakuntajoukot toimivat sodan aikana osana paikallisjoukkoja.
  • Niitä voidaan käyttää myös virka-aputehtäviin.
  • Maakuntajoukkojen henkilöstö valitaan vapaaehtoisista.
  • Koulutus toteutetaan samoin periaattein kuin muidenkin reserviläisten koulutus.

Lisää aiheesta

Paikallisjoukot

Paikallisjoukot kattavat koko maan. Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja vihollisten erikoisjoukkoja vastaan toimiminen. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.

Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.

Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä alueellisista ja operatiivisista joukoista. Esimerkiksi osa sotilaspoliiseista koulutetaan varusmiespalveluksessa suoraan paikallisjoukkoihin. Joukkoihin voi hakeutua Puolustusvoimien aluetoimistojen kautta.

Maakuntajoukot

Maakuntajoukkojen yhteisvahvuus on noin 5 000 sotilasta. Maakuntajoukot tarjoavat koulutusta halukkaille reserviläisille.

Maakuntajoukkoihin valitaan henkilöitä, jotka ovat antaneet puolustusvoimille sitoumuksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Maakuntajoukot puolustavat sodan aikana tiettyä maantieteellistä aluetta osana paikallisjoukkoja.

Maakuntajoukkoja voidaan kouluttaa kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n) kursseilla. Joukkoa voidaan kouluttaa sekä virka-aputehtävissä toimimiseen että sodan ajan puolustustehtäviin.

Lähteitä ja linkkejä

https://puolustusvoimat.fi/web/reservilaiselle/maakunta-ja-paikallisjoukot