Maavoimat

Maavoimien päätehtäviä

  • valtakunnan maa-alueiden puolustaminen,
  • muiden viranomaisten tukeminen ja
  • kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden johtaminen.

Lisää aiheesta

Valtakunnan maa-alueiden puolustamisen eli maapuolustuksen keskeisiä periaatteita

  • muodostetaan tehtävien ja tilanteen edellyttämä valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen kattavuus,
  • estetään maa-alueiden valtaaminen,
  • tuetaan muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa sekä
  • lyödään maitse hyökännyt vastustaja ilma- ja meripuolustuksen tukemana.

Maavoimien tärkeänä tehtävänä rauhan aikana on asevelvollisten kouluttaminen ja aluevalvontaan liittyvän valmiuden ylläpito. Tätä varten maavoimissa on kahdeksan joukko-osastoa ja 12 aluetoimistoa.

Lähteitä ja linkkejä