Merivoimat

Merivoimien tärkeimpiä tehtäviä

  • merialueen valvonta ja koskemattomuuden turvaaminen,
  • valtakunnan meriyhteyksien turvaaminen,
  • meritse tapahtuvan hyökkäyksen torjunta sekä
  • käskettyjen kohteiden suojaaminen yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen, rajavartiolaitoksen ja siviiliviranomaisten kanssa.