Rauhanturvaaminen ja kriisinhallinta

Suomi on osallistunut YK:n johtamaan rauhanturvaamistoimintaan jo vuodesta 1956 lähtien. Toimintaa on laajennettu 1990-luvulla kattamaan myös muita kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviä.

Lisää aiheesta

Kriisinhallintaoperaatiot

Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein osana kansainvälistä vastuunkantoa ja yhteisen turvallisuuden rakentamista. Osallistuminen palvelee Suomen kansainvälisiä suhteita ja on osoitus Suomen halusta osallistua kansainvälisten ongelmien ratkaisuun.

Käynnissä olevat rauhanturva- ja kriisihallintaoperaatiot: https://um.fi/kriisinhallinta