Sotilaallinen maanpuolustus – yleiskuvaus

Sotilaallisella maanpuolustuksella turvataan Suomen valtiollinen itsenäisyys, alueellinen koskemattomuus ja kansalaisten elinmahdollisuudet turvallisuuspolitiikan päämäärien mukaisesti.

Puolustusvoimat vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen toteutuksesta.

Lisää aiheesta

Sotilaallisella maanpuolustuksella turvataan valtiollista itsenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta ja kansalaisten elinmahdollisuuksia. Sotilaallinen maanpuolustus on puolustusvoimien vastuulla, ja toteutetaan kokonaismaanpuolustuksen osana. Puolustusvoimat antaa puolustustehtäviensä sallimissa puitteissa virka-apua muille viranomaisille. Rajavartiolaitos on sisäministeriön alainen ja sotilaallisesti järjestetty sekä osallistuu maanpuolustukseen yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

Sotilaallisen maanpuolustuksen tulee kyetä turvallisuuspolitiikan tukena hallitsemaan eriasteisia uhkatilanteita ja mahdollisuuksien mukaan ehkäisemään ennalta niiden syntymistä. Kansainvälisen avun antaminen ja sen vastaanottaminen sekä kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö ml sotilaallinen kriisinhallinta tukevat myös Suomen puolustusta.

Puolustusjärjestelmä mitoitetaan siten, että kaikissa oloissa kyetään turvaamaan maan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet.

Suomen sotilaallinen puolustaminen toteutetaan alueellisen puolustuksen periaatteella. Puolustuksen kannalta merkittävät alueet pyritään pitämään omassa hallinnassa. Yhteiskunnan toiminnalle tärkeät kohteet suojataan. Muilla kuin maan ydinalueilla vihollisen energiaa kulutetaan ja etenemistä hidastetaan. Tärkeimmät taistelut pyritään käymään puolustajaa suosivissa maastoissa. Puolustusta tuetaan iskuilla vihollisen tärkeimpiin kohteisiin ja elektronisella sodankäynnillä.

Lähde: Puolustusvoimien verkkosivut/Asevelvollisuus/Suomen sotilaallinen puolustus

 

Lähteitä ja linkkejä

Puolustusvoimat: http://www.puolustusvoimat.fi/fi/

Puolustusministeriö: http://www.defmin.fi/

Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2012: http://vnk.fi/julkaisu?pubid=2203

Puolustusselonteko 2017: http://www.defmin.fi/julkaisut_ja_asiakirjat/valtioneuvoston_puolustusselonteko_2017