Suomen puolustuksen ulottuvuudet

Suomen puolustuksen ulottuvuudet 

Suomen puolustus voidaan toiminnan eri ulottuvuuksien mukaan jakaa

  • kansalliseen puolustukseen
  • Suomen etujen puolustamiseen eurooppalaisessa turvallisuusympäristössä
  • kansainväliseen yhteisvastuuseen liittyvien arvojen puolustamiseen myös laajemmalla alalla.