Aluevalvonta

Aluevalvonnan päämäärä:

  • ehkäistä, paljastaa ja selvittää aluerikkomukset sekä alueellisen koskemattomuuden loukkaukset
  • valtakunnan sotilaallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan estäminen muualla Suomen alueella

Valtion täysivaltaisuuteen kuuluu sen alueellinen koskemattomuus. Suomen alueellista koskemattomuutta valvotaan keskeytyksettä. Alueellinen koskemattomuus turvataan tarvittaessa voimakeinoilla. Maa-alueella toiminnasta käytetään nimitystä maavalvonta, merialueella se on merivalvontaa ja ilmatilan valvontaa nimitetään ilmavalvonnaksi.

Aluevalvontaviranomaisia ovat sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja tulliviranomaiset sekä liikenne- ja viestintävirasto. Puolustusministeriö johtaa ja sovittaa yhteen aluevalvontaviranomaisten toimintaa. Puolustusministeriö päättää myös sotilaallisten voimakeinojen käytöstä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi sekä ohjaa Puolustusvoimien aluevalvontaviranomaisia. Alueloukkausepäilyjen esitutkinnan toimittaa Rajavartiolaitos.

Suomen Nato-jäsenyys aiheuttaa tarpeen tarkastella aluevalvontalain muutostarpeita. Hallitusohjelman mukaan hallitus arvioi niitä ja käynnistää tarvittavat valmistelut.