Kansainvälinen puolustusyhteistyö

Yhteistyön tavoitteita:

  • avun antamiseen ja vastaanottamiseen tarvittavan sotilaallisen yhteensopivuuden kehittäminen
  • materiaalihankintojen kustannustehokkuuden saavuttaminen
  • huoltovarmuuden parantaminen
  • mahdollisuudet teolliseen sekä tutkimus- ja teknologiayhteistyöhön
  • kahdenvälinen yhteistyö

Puolustusministeriön mukaan kansainvälisen puolustuspoliittisen verkottumisen päämääränä on turvata puolustuskyky osapuolien kanssa, jotka ovat valmiita kehittämään ja käyttämään yhdessä suorituskykyjään. Tämä mahdollistaa kansainvälisen poliittisen tuen saamisen ja tuottaa sotilaallista yhteensopivuutta, jota tarvitaan avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Se kehittää materiaalihankintojen kustannustehokkuutta ja huoltovarmuutta sekä mahdollistaa teollista yhteistyötä sekä tutkimus- ja teknologiayhteistyötä.

Pyrkimyksenä on välttää päällekkäistä työtä ja saada ns. synergiaetuja. Näin on mahdollista saavuttaa teknologisia ja taloudellisia hyötyjä. Puolustusyhteistyö sisältää myös kansainvälisen koulutus- ja harjoitusyhteistyön.

Kansainvälinen materiaaliyhteistyö perustuu valtioiden välisiin eriasteisiin sopimuksiin. Yhteistyötä tehdään tutkimuksen, kehittämisen, tuotannon, huollon, laadunvarmistuksen ja hankinnan aloilla sekä yhteishankinnoissa ja ylläpidossa. Yhteistyöllä pyritään turvaamaan poikkeusolojen sotilaallista huoltovarmuutta.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjaavat Suomen osallistumista kansainväliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön. Eduskuntaa on informoitava asiasta.

Pohjoismaiden välinen puolustusyhteistyö (linkki) on vuosien mittaan laajentunut ja syventynyt.

Suomella on jo vuosien kokemus kahdenvälisestä puolustusyhteistyöstä Ruotsin kanssa, ja sen käytännön järjestelyistä kuten sotilaiden toiminnasta toisen osapuolen alueella on tehty sopimuksia.

Suomi sopii kahdenvälisen yhteistyön järjestelyistä Yhdysvaltojen kanssa ns. DCA-sopimuksella (Defense Cooperation Agreement). Sillä tarkoitus on täydentää Suomen Nato-jäsenyyttä. Yhdysvallat on solminut DCA-sopimuksia useiden Nato-maiden kanssa.