Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallintayhteistyö

Kriisinhallintayhteistyöhön osallistumisen tavoitteita:

  • Suomen turvallisuusympäristön ja kansallisen turvallisuuden parantaminen
  • kriisialueiden turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen sekä turvallisuustoimijoiden kouluttaminen
  • sotilaallisen kriisinhallinnan koulutusosaamisen vienti

Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan on osa Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suomi osallistuu YK:n, EU:n, Naton, Etyj:n ja kansainvälisten koalitioiden johtamaan kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan.

Puolustusministeriö vastaa sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisen poliittisesta valmistelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä voimavarojen hankkimisesta. Puolustusvoimat vastaa sotilaallisen kriisinhallinnan käytännön valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä.

Kriisinhallintaoperaatioihin osallistuminen rahoitetaan ulko- ja puolustusministeriöiden määrärahoista.

Päätöksen uuteen kriisinhallintaoperaatioon osallistumisesta tekee tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä. Jos operaatio on erityisen vaativa tai ei perustu YK:n turvallisuusneuvoston valtuutukseen, valtioneuvosto antaa siitä eduskunnalle selonteon.

Sotilaallisessa kriisinhallinnassa käytetään pääosin samoja voimavaroja, joita on varattu kansalliseen puolustukseen. Kriisinhallintatoiminnasta saadaan arvokasta kokemusta myös oman puolustuksen kehittämiseen.