Maanpuolustustiedotus

  • häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa varoitusviestintä ja tilanteeseen liittyvä tiedottaminen
  • verkkoviestintä, ml. sosiaalinen media, tärkeässä asemassa myös valtionhallinnon viestinnässä
  • radio edelleen tärkeä tiedotusväline
  • kriisin ja sodan ajan tiedottaminen: huhujen ja muun väärän tiedon leviämisen estäminen

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) on pysyvä parlamentaarinen komitea, joka toimii puolustusministeriössä. Valtioneuvosto asettaa suunnittelukunnan vaalikaudeksi kerrallaan.

MTS järjestää seminaareja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. Lisäksi MTS tekee vuosittain mielipidetutkimuksia ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. MTS tukee viranomaisten valmiussuunnittelua mm. kriisinkestokyvyn kehittämiseksi.

Suunnittelukunnalla on sihteeristö ja kiinteät yhteydet vastaaviin organisaatioihin muissa Pohjoismaissa, etenkin Ruotsissa ja Norjassa.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS):
https://www.defmin.fi/ministerio/johto_ja_organisaatio/osastot_ja_yksikot#MaanpuolustustiedotuksensuunnittelukuntaMTS

Turvallisuuskomitea: Turvallinen Suomi. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2015, sivut 145–150:
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/04/Turvallinen-Suomi-_-2015.pdf