Puolustuspolitiikka

Puolustuspolitiikka

 • Tuetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärien saavuttamista ja valtionjohdon päätöksentekoa.
 • Ohjataan puolustuskyvyn ylläpitoa, kehittämistä ja käyttöä.
 • Osallistutaan kansainväliseen päätöksentekoon ja yhteistoimintaan.
  • Nato-jäsenyys laajentaa osallistumista ja kansainvälisyyttä.
 • Keskeiset toimijat ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto (puolustusministeriö).
 • Puolustusministeriön vastuulla ovat mm.:
  • puolustuspolitiikan valmistelut ja toteutus
  • sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarat ja toimintaedellytykset
  • toimintojen yhteensovittaminen muun valtionhallinnon maanpuolustustoimien kanssa

Puolustusministeriö vastaa Puolustusvoimien hallinnollisesta ohjauksesta, puolustusbudjetin laatimisesta, puolustusmateriaalin hankinnoista ja puolustushallintoa koskevasta lainsäädännöstä.

Puolustuspolitiikkaan sisältyy myös muita osa-alueita:

 • puolustuskyvyn strateginen suunnittelu
 • aluevalvonta
 • kansainvälinen puolustusyhteistyö, ml. Nato-yhteistyö
 • kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallintayhteistyö