Puolustusjärjestelmä

Puolustuskyvyn ylläpidon ensisijaisena päämääränä on ennaltaehkäistä Suomeen kohdistuva sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen.

Puolustusjärjestelmän tavoitteena on kattaa a) sotilaallinen puolustus, b) viranomaisten tukeminen sekä c) kansainväliset velvoitteet.

Puolustusjärjestelmä käsittää johtamisen, tiedustelun ja valvonnan, valmiuden säätelyn sekä logistiikkajärjestelmän. Lisäksi puolustusjärjestelmään kuuluvat maa-, meri- ja ilmapuolustuksen johtoportaat sekä joukot.

Suomen puolustuspolitiikka, uhkamallit, Puolustusvoimien tehtävät, sotilaallisten suorituskykyjen vaatimukset sekä käytettävissä olevat resurssit ohjaavat puolustusjärjestelmän kehittämistä.

Ennaltaehkäisyn tehokkuus muodostuu pidäkevaikutuksesta. Se luodaan koko yhteiskunnan ja kaikkien hallinnonalojen varautumisella ja muulla toiminnalla. Puolustusvoimat tuottaa yhdessä Naton kanssa pidäkkeen sotilaallisen osan. Pidäke on luonteeltaan puolustuksellinen. Mikäli sotilaallisen voimankäytön ennaltaehkäisy epäonnistuu, torjutaan hyökkäykset. Tilanteen hallinta toteutetaan aktiivisin toimenpitein keskittämällä voimavarat, joilla estetään hyökkääjä saavuttamasta tavoitteensa. Suomea on kyettävä puolustamaan kansallisin voimavaroin, tarvittaessa Naton tuella.