Puolustusvoimien johtaminen ja kokoonpano

Tasavallan Presidentti on Puolustusvoimien ylipäällikkö.

Puolustusvoimia johtaa Puolustusvoimain komentaja alaisinaan

  • Pääesikunnan päällikkö
  • Maavoimien komentaja
  • Merivoimien komentaja
  • Ilmavoimien komentaja
  • Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori

Puolustusvoimien ylipäällikkönä Tasavallan Presidentti päättää

  • valtakunnan sotilaallisen puolustuksen keskeisistä perusteista,
  • sotilaallisen puolustusvalmiuden merkittävistä muutoksista,
  • sotilaallisen puolustuksen toteuttamisen periaatteista ja
  • muista Puolustusvoimien sotilaallista toimintaa ja sotilaallista järjestystä koskevista laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä sotilaskäskyasioista.

Hallinnollisesti Puolustusvoimat on Puolustusministeriön alainen. Puolustusministeri päättää varuskuntien ja joukko-osastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä muista vastaavasti yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista.

Puolustusvoimia johtaa Puolustusvoimain komentaja, jonka alaisena ovat Pääesikunnan päällikkö sekä puolustushaarakomentajat. Myös Maanpuolustuskorkeakoulu on Puolustusvoimain komentajan alainen. Pääesikunta on Puolustusvoimain komentajan johtoesikunta ja samalla Puolustusministeriön alainen keskusvirasto.

Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatio (linkit):

Pääesikunnan alaiset laitokset (linkit):

Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatio 31.12.2022. Kuvalähde: Puolustusvoimat

Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatio 31.12.2022. Kuvalähde: Puolustusvoimat

Rauhan aikana Puolustusvoimissa on palkattua henkilökuntaa noin 13 000 henkeä, joista kolmasosa on siviilejä tai siviilikoulutuksen saaneita. Naisia henkilöstöstä on noin 2 400, joista lähes 2 000 on siviilitehtävissä ja loput sotilastehtävissä.

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 22 000 varusmiestä.

Puolustusvoimat ylläpitää kaikissa oloissa sotilaallista valmiutta ja kehittää sitä. Normaalioloissa Puolustusvoimien keskeisimpänä tehtävänä on suorituskykyjen kehittäminen ja ylläpito, Se sisältää asejärjestelmien ja muiden suorituskykyjen suunnittelun, hankinnan ja ylläpidon sekä joukkojen tuottamisen.