Puolustusvoimien tehtävät

Puolustusvoimilla on 1.7.2017 alkaen neljä laissa määrättyä tehtävää:

 • Suomen sotilaallinen puolustaminen
 • muiden viranomaisten tukeminen
 • osallistuminen EU-sopimuksiin perustuvaan apuun, aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan
 • osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

Kaikissa tehtävissään puolustusvoimat edistää turvallisuutta Suomessa ja sen ympäristössä.

Kuva: Puolustusvoimat

Suomen sotilaalliseen puolustamiseen kuuluvat mm.

 • kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen sekä laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen
 • sotilaallinen valmius maa- ja vesialueen sekä ilmatilan valvomiseksi sekä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi
 • suorituskykyjen kehittäminen kattaen mm. niiden suunnittelun ja hankinnat
 • sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen

Muiden viranomaisten tukemiseen kuuluvat a) virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi b) pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja. Yleinen tehtävämuoto on räjähteiden raivaaminen.

Kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan sisältyy mm.

 • Naton perussopimuksen (Washingtonin sopimuksen) mukaisen avun antaminen muille Nato-maille
 • EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (Lissabonin sopimuksen) 222. artiklaan tai 42. artiklan 7. kohtaan perustuva apu
 • kahdenvälisiin sopimuksiin liittyvän avun antaminen.