Sodan ajan puolustusvoimat

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus

 • noin 280 000 sotilasta
 • aiemmin mainittujen rauhan ajan joukkojen lisäksi
  • sodanajan joukkojen perustamisorganisaatiot
  • riittävän koulutustason saavuttaneet varusmiehet
  • tarvittaessa puolustusvoimiin liitettävät rajajoukot

Maavoimien joukkojen jako käyttöperiaatteen mukaan

Operatiiviset joukot ovat koko valtakunnan alueella käytettäväksi tarkoitettuja sodan ajan joukkoja, jotka koulutetaan ja varustetaan monipuolisiin ja vaativiin taistelutehtäviin kaikissa olosuhteissa.

Paikallisjoukot ovat sodan ajan joukkoja, joilla valvotaan alueita, suojataan kohteita, perustetaan joukkoja ja tuetaan muita viranomaisia koko valtakunnan alueella. Joukkojen määrää lisätään vuodesta 2025 alkaen muuttamalla pääosa alueellisista joukoista paikallisjoukoiksi.

 • Paikallisjoukot kattavat koko maan.
 • Sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja vihollisten erikoisjoukkoja vastaan toimiminen. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.
 • Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on mm. maakuntakomppanioita.
 • Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä alueellisista ja operatiivisista joukoista. Esimerkiksi osa sotilaspoliiseista koulutetaan varusmiespalveluksessa suoraan paikallisjoukkoihin. Joukkoihin voi hakeutua Puolustusvoimien aluetoimistojen kautta.

Paikallispuolustuksesta kehitetään koko maan kattava sotilaallisten suorituskykyjen kokonaisuus, joka osaltaan ennaltaehkäisee ja torjuu myös laaja-alaista vaikuttamista.

Harjoitukset ovat tärkeitä viranomaisyhteistyön kehittämisessä. Niitä kehitetään vastaamaan alueellisia erityispiirteitä sekä paikallispuolustuksen laajenevaa tehtäväkenttää.

Maakuntajoukot

 • Maakuntakomppanioiden yhteisvahvuus on noin 5 000 sotilasta. Maakuntajoukot tarjoavat koulutusta halukkaille reserviläisille.
 • Maakuntajoukkoihin valitaan henkilöitä, jotka ovat antaneet Puolustusvoimille sitoumuksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Maakuntajoukot puolustavat sodan aikana tiettyä maantieteellistä aluetta osana paikallisjoukkoja.
 • Maakuntajoukkoja voidaan kouluttaa kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseilla. Joukkoa voidaan kouluttaa sekä virka-aputehtävissä toimimiseen että sodan ajan puolustustehtäviin.

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2021:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-820-8

Paikallisjoukot:
https://intti.fi/paikallisjoukot