Globaalit turvallisuusongelmat

Maailmanlaajuisesti vaikuttavia uhkia ja turvallisuushaasteita:

 • globaalien konfliktien uhan kasvu suurvaltojen välisessä kiihtyvässä kilpailussa ja vastakkainasettelussa
 • joukkotuhoaseiden leviämisen uhka
 • hybridi- ja kyberuhat

Lue lisää valikosta Hybridi- ja kybervaikuttaminen (linkki).

 • terrorismi
 • etnisten ja uskonnollisten ristiriitojen aiheuttamat konfliktit ja sodat
 • kamppailu niukentuvien energiavarojen omistuksesta ja kuljetusreittien hallinnasta
 • ilmaston lämpenemisen, teollistumisen ja kaupungistumisen seuraukset

Lue lisää valikosta Ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksia (linkki).

 • siirtolaisuuden ja pakolaisuuden lisääntyminen
 • epidemiat ja pandemiat
 • yhteiskuntien kasvava riippuvuus energia-, vesi- ja elintarvikehuollon sekä tiedonsiirron ja kuljetusten toimivuudesta
 • järjestäytynyt rikollisuus, huume- ja ihmiskauppa, salakuljetus

Monien uusien uhkien ja haasteiden taustalla on seuraavia tekijöitä:

 • väestönkasvu
 • demokratiavaje
 • ihmisoikeuksien puuttuminen
 • taloudellisen ja teknisen kehityksen epätasainen jakautuminen

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020, s. 12–15:
https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-876-2