Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne

 • Naton merkitys Pohjolassa kasvaa
  • Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys
  • Itämeren rantavaltioista vain Venäjä Naton ulkopuolella
 • Arktisen alueen kasvava sotilaallinen ja taloudellinen merkitys Venäjälle
  • Barentsinmeren ja Siperian suuret energiavarannot
  • sotilaallinen varustautuminen pitkällä pohjoisella rannikkoalueella
  • Koillisväylän avautuminen

Lue lisää valikosta Venäjän arktinen alue (linkki).

 • Jäämeren suunta entistä tärkeämpi Norjalle
  • Norjanmeren ja Barentsinmeren suuret energiavarannot
  • Huippuvuorten asema
 • Naton sotilaallinen läsnäolo Baltian maissa ja Puolassa
  • Baltian maiden puolustus nojaa Naton tukeen

Lue lisää valikosta Naton joukot itäisissä jäsenmaissa (linkki).

Suomen Itämeri-yhteistyö:
https://um.fi/suomen-itameri-politiikka

EU:n Itämeren alueen strategia:
https://www.balticsea-region-strategy.eu/

Pesu, Matti ym.: Suomi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Turvallisuusympäristön muutoksen vaikutukset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Finnish Foreign Policy Paper 8, huhtikuu 2022. https://www.fiia.fi/wp-content/uploads/2022/04/ffpp82022_suomi-ja-venajan-hyokkays-ukrainaan_turvallisuusympariston-muutoksen-vaikutukset-suomen-ulko-ja-turvallisuuspolitiikalle.pdf