Sotilaallinen toimintaympäristö

 • Venäjä aikoo vahvistaa länsirajansa puolustusta.
  • Kuola, Pietari, Itämeri ja Kaliningrad sotilaallisesti tärkeitä
  • Leningradin sotilaspiirin perustaminen uudelleen, asevoiman lisääminen
  • suurin osa Suomen lähialueen maavoimajoukoista Ukrainassa
  • Venäjä lisää informaatiovaikuttamista ja muuta propagandaa
 • Ruotsi vahvistaa puolustuskykyään (mm. Gotlanti).
  • ammattiarmeija, valikoiva asevelvollisuus
  • kehittyneet meri- ja ilmavoimat
  • Nato-jäsenyys (prosessi kesken)
 • Norja vahvistaa sotilaallista toimintakykyä pohjoisilla alueillaan.
  • suuret taloudelliset, poliittiset ja sotilaalliset intressit
  • Naton sotaharjoituksia
 • Baltian mailla rajallinen aluevalvontakyky.
  • sotilaallinen puolustus Naton varassa
 • Naton monikansallisia valmiusjoukkoja (Enhanced Forward Presence)
 • Naton Air policing -toiminta
 • Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo kasvaa.
  • tukeutumisoikeuksia ja rotatoivia joukkoja Grönlannissa, Islannissa, Norjassa, Baltian maissa, Puolassa
  • harjoitustoiminta kasvaa Itämerellä ja alueen Nato-maissa

Sotilaallinen voima Pohjois-Euroopassa. Lähde: Sotilastiedustelu. Julkinen katsaus 2021, s. 13.

Sotilaallinen toimintaympäristö tarkoittaa aluetta, jonka sotilaallinen tilanne ja tapahtumat koskevat tai voivat koskea Suomen puolustusta. Kysymys on ennen kaikkea Suomen lähialueista, mutta välillisiä vaikutuksia voi olla kauempanakin Euroopassa tapahtuvilla turvallisuustapahtumilla. Puolustusvoimien näkökulmasta sotilaalliseen toimintaympäristöön voidaan laskea myös kriisialueet, joissa Suomi osallistuu sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Asevoimat Suomen lähialueella (alla linkit valikkoihin):