Pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

  • muut Pohjoismaat Suomen lähimpiä yhteistyökumppaneita
  • yhteisiä turvallisuusuhkia
  • yhteistyöllä laaja poliittinen ja kansalaisten tuki
  • pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehyksenä Nordefco, myös Nato-yhteistyö
  • Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittisella yhteistyöllä on pitkä historia ja laaja poliittinen ja kansalaisten tuki. Mailla on pitkälti yhteinen turvallisuusympäristö ja uhkakäsitys. Yhteistyötä on tehty vuosikymmenien ajan esimerkiksi rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa. Pohjoismaiden puolustuspoliittista yhteistyötä on syvennetty Nordefco-kehyksen (Nordic Defence Cooperation) kautta.

Suomen yhteistyö muiden Pohjoismaiden ja etenkin Ruotsin kanssa on jo ennestään monipuolista mm. Itämeren ja muun lähialueen heikentyneen turvallisuustilanteen vuoksi.

Yhdessä toimien Pohjoismaat voivat vahvistaa alueen turvallisuutta sekä edistää myös globaalia turvallisuutta. Pohjoismaisessa kanssakäymisessä voidaan valikoidusti edistää myös muita Suomelle keskeisiä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan pilareita, EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja Nato-yhteistyötä.

Samalla turvallisuusuhkien moninaisuus Suomen lähialueilla on lisääntynyt, esimerkkeinä hybridivaikuttaminen, hallitsematon muuttoliike ja terrorismi sekä uusiin teknologioihin liittyvät turvallisuushaasteet. Ne tarjoavat haasteiden lisäksi uusia mahdollisuuksia ja tarpeita yhteistyölle.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden keskinäistä yhteistyötä (Nordic-Baltic, NB8) on tehty 1990-luvulta alkaen. NB8-ryhmän kesken käsitellään ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioita sekä globaalista että Euroopan näkökulmasta. NB8-yhteistyö täydentää EU-integraatiota sekä Pohjoismaiden välistä N5-yhteistyötä.

Lue lisää valikosta Pohjoismainen puolustusyhteistyö (linkki).

Lue lisää valikosta Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö (linkki).

Pohjoismainen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö
https://um.fi/pohjoismainen-ulko-ja-turvallisuuspoliittinen-yhteistyo