Ulko- ja turvallisuuspoliittinen toimintalinja

Suomen turvallisuuspoliittisten päämäärien edistämiseen tähtäävän ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintalinjan keskeiset tekijät ovat

  • johdonmukainen ulkopolitiikka
  • yhteiskunnan toimivuuden varmistaminen
  • kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • maanpuolustuksen suorituskyky
  • aktiivinen toiminta Euroopan unionin jäsenenä
  • osallistuminen kansainväliseen päätöksentekoon ja toimintaan.

Lisää aiheesta

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2016

Suomi harjoittaa aktiivista kahdenvälistä ja monenkeskistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se edistää keskinäisriippuvuuksien maailmassa kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa.

Valtioneuvosto määrittelee selonteossa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteaiheiksi 2020-luvun puoliväliin ulottuvalle ajanjaksolle seuraavat: Euroopan unionin vahvistaminen turvallisuusyhteisönä, yhteistyön syventäminen Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa, yhteistyön syventäminen Yhdysvaltain kanssa, Venäjä-suhteet, muut kahdenväliset suhteet, suhteiden kehittäminen Naton kanssa, arktisen alueen tulevaisuus, kestävä kehitys ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhteys, muuttoliikkeen perussyyt ja hauraat valtiot, tasa-arvo ja ihmisoikeudet, konfliktinhallinnan vaikuttavuus, rauhanvälityksen vahvistaminen, sääntöpohjaisen toiminnan vahvistaminen ja kriisinkestokyvyn vahvistaminen.

Lähde: https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501