Huoltovarmuuden turvaaminen

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

  • kansallisen huoltovarmuuden lähtökohtia: kansainväliset markkinat, monipuolinen teollinen ja muu tuotannollinen pohja, vakaa julkinen talous ja kilpailukykyinen kansantalous
  • tukeutuminen toimiviin kansainvälisiin poliittisiin, taloudellisiin ja teknisiin yhteyksiin sekä näiden jatkuvuuteen
  • ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen sopeutumisen ottaminen huomioon huoltovarmuuden kehittämisessä ja toimenpiteissä
  • huoltovarmuuden kehittäminen: ministeriöt kukin omalla toimialallaan ja Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellyillä vastuualueilla
  • huoltovarmuustoimenpiteiden kehittäminen ja yhteensovittaminen: työ- ja elinkeinoministeriö
  • julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, yksityiselle sektorille vapaaehtoista
  • Huoltovarmuuskeskus: vapaaehtoiseen kumppanuuteen ja toimialakohtaiseen lainsäädäntöön perustuva varautuminen, ml. jatkuvuudenhallinta