Sotilaallinen huoltovarmuus

Sotilaallisella huoltovarmuudella turvataan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa:

  • teknologisen osaamisen varmentaminen syventämällä yhteistyötä viranomaisten ja koti- ja ulkomaisen puolustusteollisuuden kesken
  • kotimaisen teollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukeminen noudattaen kansainvälisiä velvoitteita puolustustarvikeviennissä
  • Puolustusvoimien sodan ajan suorituskyvyt suurelta osin muualta yhteiskunnalta saataviin resursseihin perustuen
  • riippuvuus puolustusmateriaalin saatavuudesta ulkomailta

Huoltovarmuuskeskuksen MIL-pooli tukee sotilaallisen huoltovarmuuden ja puolustusjärjestelmän toimimisen kannalta kriittisten yritysten varautumista.

  • Normaalien poolitehtävien lisäksi MIL-poolin toiminta kohdistuu painopisteisesti puolustusvoimien poikkeusoloissa ja siihen liittyvässä valmiuden kohottamisessa tarvitseman kriittisen suorituskyvyn, tuotannon ja osaamisen turvaamiseen.
  • Poolin toiminnan piirissä ovat ne yritykset, joiden toiminnan jatkuminen poikkeusoloissa luo edellytykset puolustusvoimien sodan ajan kriittisten järjestelmien käytölle ja kunnossapidolle sekä välttämättömän osaamisen ja tuotannon ylläpidolle.
  • Tämä edellyttää näiden yritysten osalta kiinteää yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa normaaliaikana, ja yritykset tekevät valmiussuunnittelua Puolustusvoimien ohjaamana.