Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveysministeriö: sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen suuntaviivat, lainsäädännön valmistelu, uudistusten toteuttamisen ohjaaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa 2021 järjestämisvastuu siirtyi uusille itsehallinnollisille hyvinvointialueille.

  • Julkisen vallan velvoite on edistää kansalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta juontaa perustuslaista.
  • Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon, huolenpitoon ja riittäviin palveluihin.
  • Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalipalveluista ja terveydenhuoltolaissa terveydenhuollon toteuttamisesta.