Valmiuslaki: Poikkeusolot

Poikkeusoloja lain mukaan:

  • Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila
  • väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat
  • erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila
  • vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
    • COVID-19-pandemia: hallituksen esitys eduskunnalle 2021 Valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotosta