Kansallinen riskiarvio

 • Yhteen sovitettu kooste eri toimijoiden omista riskiarvioista: hallinnonalat valitsevat yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kansallisesti vaikuttavia uhkamalleja ja häiriötilanteita.
 • Laadinnassa on hyödynnetty eri toimijoiden riskiarvioita tai vastaavia tuotteita ja prosesseja.
 • Päävastuullinen ministeriö vastaa omien uhkamallien ja häiriötilanteiden kirjoittamisesta.
 • Uhkamalleja ja häiriötilanteita arvioidaan niiden suoranaisten tai välillisten vaikutusten näkökulmasta yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin.
 • Hyödynnetään EU-ohjeistusta sekä muiden maiden laatimia kansallisia riskiarvioita.
 • Alueelliset riskiarviot laaditaan poikkihallinnollisesti siten, että mukana ovat alueen kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt.

Uhkamalleja ja häiriötilanteita (Kansallinen riskiarvio 2023):

 • informaatiovaikuttaminen
 • poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus
 • sotilaallisen voiman käyttö
 • laajamittainen maahantulo ja painostaminen maahantulijoita ohjaamalla
 • yhteiskunnan rakenteisiin tai laajoihin ihmisjoukkoihin tehty terroristinen tai muut väkivaltainen isku
 • isojen väkijoukkojen, ryhmien tai yhteisöjen väkivaltainen liikehdintä tai yhteiskuntajärjestystä vaarantava toiminta
 • julkisen talouden häiriö
 • rahoitusjärjestelmän häiriö
 • energiahuollon häiriöt
 • tieto- ja viestintäverkkojen ja palveluiden häiriöt
 • kuljetusten jatkuvuuden häiriöt
 • terveysturvallisuuden häiriöt
 • vesihuollon häiriöt
 • elintarvikehuollon häiriöt ja ruoka- ja ravintoturvan heikkeneminen
 • laajat ja pitkäkestoiset onnettomuustilanteet