Häiriötilanteiden hallinta

Lisää aiheesta

Elintärkeiden toimintojen suojaamisprosessi

Häiriötilanteiden hallinnassa pyritään reagoinnin sijasta ennakointiin. Ennakoinnin suunnittelu edellyttää hiljaisten signaalien havaitsemista sekä ennakointimenetelmien ja tutkimustiedon, innovatiivisen kokeilukulttuurin sekä tieto- ja paikkatietoanalyysien hyödyntämistä. Toinen keskeinen osa kehittämistä on palautteen, auditointien, onnettomuustutkinnan ja muiden asiantuntija-arviointien hyödyntäminen.

Valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan ylläpidosta, varautumisesta ja turvallisuudesta sekä häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta.

Päätöksiä toimenpiteistä häiriö- tai kriisitilanteissa tekevät valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset.

Valtioneuvoston kanslia vastaa valtioneuvoston yhteisen tilannekuvan ylläpidosta, varautumisesta ja 
turvallisuudesta sekä häiriötilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta.

Häiriötilanteiden hallinta

Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavien häiriötilanteiden hallinta nojautuu kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti mahdollisimman kattavaan yhteistyöhön viranomaisten, paikallishallinnon, eri hallinnonalojen ja ministeriöiden sekä elinkeinoelämän välillä ja muiden turvallisuustoimijoiden tukemiseen.

Toimivaltainen viranomainen johtaa operatiivista toimintaa, käynnistää häiriötilanteen hallintaan liittyvät toimenpiteet, vastaa viestinnästä ja tiedottaa tilanteesta sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Muut viranomaiset sekä valtion ja kuntien laitokset osallistuvat toimintaan ja antavat virka-apua tilanteen hallinnan edellyttämässä laajuudessa. Viranomaisten johtovastuiden tulee olla selkeät. Johtovastuu voi vaihtua häiriötilanteiden eri vaiheissa, jolloin toimijoiden tiedonvaihto sekä valtiojohdon tai muun alueellisen ja paikallisen johdon tiedottaminen korostuu. Toiminnan tukena ovat paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhteistyöfoorumit, jotka kokoontuvat tarvittaessa häiriötilanteen hallinnan tueksi muodostamaan tilannekuvaa ja arvioimaan tilanteen kehittymistä.