Huoltovarmuuden tavoitteet

1. Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaaminen

  • Energian siirto- ja jakeluverkot
  • Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät
  • Kuljetuslogistiset järjestelmät
  • Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka
  • Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito

2. Kriittisen tuotannon turvaaminen

  • Elintarvikehuolto
  • Energian tuotanto
  • Terveydenhuolto
  • Maanpuolustusta tukeva tuotanto
  • Vientiteollisuus

Lisää aiheesta

Varastoimalla yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä tuotteita ja materiaaleja varaudutaan turvaamaan väestön toimeentulo ja talouselämän toiminta ankaran kriisitilanteen tai vakavan saantihäiriön varalta. Varastointi toteutetaan joko varmuus-, velvoite- tai turvavarastointina.

Monilla yhteiskunnan toiminnalle tärkeillä toimialoilla on annettu lainsäädäntöä, joka edellyttää toimijoilta kykyä turvata oman toimintansa jatkuvuuden kannalta välttämättömät prosessit häiriötilanteissa.

Osalta yrityksistä edellytetään lisäksi valmiussuunnittelua vakavimpien kriisien varalle. Valmiussuunnittelussa huomioidaan mm. Puolustusvoimien mahdollisesti tekemät tuotanto-, tila- ja henkilöstövaraukset kriisiajan toiminnan varmistamiseksi.

Lähteitä ja linkkejä

Tavoitteet: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tietoa-huoltovarmuudesta/tavoitteet

ml. Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista v 2013.

Keinovalikoima: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tietoa-huoltovarmuudesta/keinovalikoima/