Huoltovarmuuden tavoitteet

1. Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaaminen 2. Kriittisen tuotannon turvaaminen
Energian siirto- ja jakeluverkot Elintarvikehuolto
Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Energian tuotanto
Kuljetuslogistiset järjestelmät Terveydenhuolto
Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka Maanpuolustusta tukeva tuotanto
Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito Vientiteollisuus

Lisää aiheesta

Varastoimalla yhteiskunnan toiminnalle välttämättömiä tuotteita ja materiaaleja varaudutaan turvaamaan väestön toimeentulo ja talouselämän toiminta ankaran kriisitilanteen tai vakavan saantihäiriön varalta. Varastointi toteutetaan joko varmuus-, velvoite- tai turvavarastointina.

Monilla yhteiskunnan toiminnalle tärkeillä toimialoilla on annettu lainsäädäntöä, joka edellyttää toimijoilta kykyä turvata oman toimintansa jatkuvuuden kannalta välttämättömät prosessit häiriötilanteissa.

Osalta yrityksistä edellytetään lisäksi valmiussuunnittelua vakavimpien kriisien varalle. Valmiussuunnittelussa huomioidaan mm. Puolustusvoimien mahdollisesti tekemät tuotanto-, tila- ja henkilöstövaraukset kriisiajan toiminnan varmistamiseksi.

Lähteitä ja linkkejä

Tavoitteet: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tietoa-huoltovarmuudesta/tavoitteet

ml. Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista v 2013.

Keinovalikoima: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tietoa-huoltovarmuudesta/keinovalikoima/