Huoltovarmuuden uhkakuvat

  • Varautumisessa ensisijaisena uhkana pidetään kriisitilannetta, jossa kyky tuottaa tai hankkia ulkomailta kriittisiä tavaroita tai palveluja on väliaikaisesti vaikeutunut.
  • Muita uhkia ovat sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit.
  • Maanpuolustuksen varautumisen perustana olevat uhkatilanteet on esitetty valmiuslaissa.