Puolustustilalaki

Päämäärä

Valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi voidaan valtakunnan puolustusta tehostaa ja sen turvallisuutta lujittaa saattamalla voimaan puolustustila Suomeen kohdistuvan sodan aikana sekä siihen rinnastettavissa vakavasti yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä, väkivaltaisissa levottomuuksissa, joilla pyritään kumoamaan tai muuttamaan perustuslain mukainen valtiojärjestys.

Puolustustila voidaan määrätä voimaan tasavallan presidentin asetuksella.

Lisää aiheesta

Puolustustilalain voimaantulo

Puolustustila saatetaan voimaan ja sen voimassaoloa jatketaan tasavallan presidentin asetuksella, joka annetaan enintään kolmen kuukauden pituiseksi ajaksi. Soveltamisasetuksessa on mainittava ne säännökset, jotka saatetaan sovellettaviksi, ja, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella, niiden alueellinen soveltamisala. Soveltamisasetus on heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi, ja se on kumottava, jos eduskunta niin päättää.

Lähteitä ja linkkejä