Tilannearviot ja voimavarat

Lisää aiheesta

Kansallinen riskiarvio

Suomen kansallinen riskiarvio tehdään kolmen vuoden välein. Riskiarviossa kartoitetaan erilaiset ihmisiä, ympäristöä, omaisuutta sekä kriittisiä järjestelmiä ja palveluja uhkaavat riskit, joihin viranomaisten on toiminnassaan varauduttava.

Kansallinen riskiarvio tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2015. Siinä määritellään sekä laajasti yhteiskuntaan vaikuttavat että alueellisesti merkittävät tapahtumat

Kansallisen riskiarvion taustalla on Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi, joka velvoittaa kaikkia jäsenmaita arvioimaan säännöllisesti riskit, jotka voivat aiheuttaa tarpeen pyytää pelastustoimen apua muilta mailta. Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivityksen yhteydessä vuonna 2017 kansallinen riskiarvio päätettiin laajentaa palvelemaan varautumis- ja valmiussuunnittelua laajemmin. Jatkossa riskiarvio kattaa kaikki Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa huomioidut uhkamallit. Riskejä arvioidaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen näkökulmasta.

Kansallisen riskiarvion pohjalta valmistellaan myös alueelliset riskiarviot. Jatkossa alueellinen varautumisen suunnittelu Suomessa perustuu kansalliseen riskiarvioon, jota tarkennetaan alueiden ominaispiirteillä.

Päivitystyöstä vastaa sisäministeriön johtama työryhmä, jossa on kaikkien ministeriöiden, Huoltovarmuuskeskuksen, Turvallisuuskomitean, aluehallintovirastojen, ELY-keskusten, Ilmatieteen laitoksen ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) edustus.

Lähde: https://intermin.fi/pelastustoimi/varautuminen/kansallinen-riskiarvio

Lähteitä ja linkkejä

Yhteiskunnan turvallisuustrategia 2017:  http://www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/