Uhka-arviot ja turvallisuustilanteet

Uhka-arvio käsittelee uhkan lähdettä, kohdetta, toteutumistapaa, todenäköisyyttä ja vaikutuksia tehtävien hoitamiseen sekä mahdollisuuksia vastatoimenpiteisiin.

Uhka-arviot perustuvat suunnittelun pohjaksi määritettyihin yleisiin uhkamalleihin.

Suunnittelua ja suojautumisen valmistelua varten määritetyt turvallisuustilanteet ovat

  • Normaaliolot
  • Häiriötilanteet
  • Poikkeusolot

Lisää aiheesta

Normaaliolot ovat yhteiskunnan tila, jossa elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten tavanomaisilla toimivaltuuksilla.

Häiriötilanteet vaarantavat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja, ja niiden hallinta edellyttää tehostettuja toimenpiteitä ja laajempaa yhteistoimintaa.

Poikkeusolot on valmiuslaissa määritetty tilanne jossa, on tarpeen antaa viranomaisille laajennettuja toimivaltuuksia.

Lähteitä ja linkkejä