Uhkat ja vaarat

Lisää aiheesta

Uhkat voivat ilmetä itsenäisinä, samanaikaisina tai toistensa jatkumoina. Ne voivat olla yllättäviä, nopeita ja kestoltaan vaihtelevia. Uhkat voivat toteutua joko tarkoituksellisena toimintana tai ilman erityistä tarkoitusta. Uhkien syitä, lähteitä, täsmällisiä kohteita, tavoitteita, ilmenemisen laajuutta tai seurannaisvaikutuksia on vaikea ennustaa. Uhkien toteutumisen luotettava arviointi ei ole aina mahdollista.