Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS)

Turvallisuusstrategiat ovat valtioneuvoston periaatepäätöksiä, jotka

  • yhtenäistävät varautumisen kansallisia periaatteita
  • ohjaavat valtioneuvoston eri hallinnonalojen varautumista
  • laaditaan yhteistyössä kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioon ottaen.

Lisää aiheesta

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian ylläpito

Vuonna 2017 valmistuneen turvallisuusstrategian keskeistä sisältöä ovat yhteiset ja yleiset varautumisen periaatteet. Osa periaatteista edellyttää päivittämistä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Toisaalta osa on säilynyt lähes muuttumattomana nopeasta turvallisuusympäristön ja teknologian kehittymisestä huolimatta. Turvallisuusstrategian valmistelun aikana keskeisimmäksi tehtäväksi on muodostunut suomalaisen varautumisen yhteistoimintamallin, siis kokonaisturvallisuuden ylläpidon, käytännöllinen kuvaus.

Kokonaisturvallisuus on aiemmista määritelmistään kehittynyt ensisijaisesti yhteistoimintamalliksi, jossa toimijat jakavat ja analysoivat turvallisuutta koskevaa tietoa sekä suunnittelevat, harjoittelevat ja toimivat yhdessä. Yhteistoimintamalli kattaa kaikki relevantit toimijat kansalaisesta viranomaiseen.

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSTRATEGIAN PÄIVITYS 2017

Lähde: YTS 2017 päivitysprosessi:  https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia/yts-paivitysprosessi/