Globaalit turvallisuusongelmat

Maailmanlaajuisesti vaikuttavia uhkia ja turvallisuushaasteita:

  • Yhteiskuntien kasvanut taloudellinen ja teknologinen riippuvuus energia-, vesi- ja elintarvikehuollosta sekä tiedonsiirron ja kuljetusten toimivuudesta.
  • Niukentuvien energiavarojen, erityisesti öljyn ja maakaasun, omistuksesta ja kuljetusreittien hallinnasta käytävä kamppailu.
  • Lähinnä ilmaston lämpenemisestä sekä voimistuneesta teollistumisesta ja kaupungistumisesta aiheutuva ympäristökatastrofien yleistyminen.
  • Siirtolaisuuden ja pakolaisuuden lisääntyminen.
  • Terrorismi.
  • Järjestäytyneen rikollisuuden harjoittama huume- ja ihmiskauppa sekä salakuljetus.
  • Alueelliset konfliktit ja paikalliset sodat, joissa syynä usein ovat etniset ja uskonnolliset konfliktit.
  • Joukkotuhoaseiden leviämisen uhka.

Monet uusista uhkista ja haasteista johtuvat väestön kasvusta, demokratiavajeesta ja puuttuvista ihmisoikeuksista sekä taloudellisen ja teknisen kehityksen epätasaisesta jakautumisesta.