Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne

  • Suomen lähialueiden turvallisuustilanne on säilynyt vakaana.
  • Itämeren alueella pyritään valtioiden välisenä yhteistyönä parantamaan muun muassa ympäristöturvallisuutta.
  • Venäjälle Pietari, Suomenlahti, Kuola ja Kaliningradin alue ovat turvallisuuspoliittisesti tärkeitä, mutta sotilaallisen toiminnan painopiste on maan eteläosissa Mustanmeren, Kaukasian ja Keski-Aasian suunnilla.
  • Jäämeren alueen strateginen merkitys kasvaa lähinnä energiavarojen ja uusien merireittien hyödyntämisen myötä.
  • Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan painotuksen muutos  kansainvälisistä tehtävistä oman alueen turvallisuuteen.
  • Tanska ja Norja ovat keskittyneet ensisijaisesti kansainvälisiin tehtäviin, mutta Norja säilyttää puolustuskykynsä Jäämeren suunnalla.
  • Baltian maat kykenevät valvomaan alueitaan ja nojaavat puolustuksensa Natoon.
  • Suomi ylläpitää alueensa puolustamisvalmiutta sekä osallistuu samalla kansainväliseen kriisinhallintaan ja puolustusyhteistyöhön.