POHJOISMAINEN PUOLUSTUSPOLIITTINEN YHTEISTYÖ

Pohjoismaista puolustuspoliittista yhteistyötä harjoitetaan

  • rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan
  • koulutuksen ja harjoitusten
  • materiaalihankintojen aloilla.

Lisäksi on yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä Itämeren merivalvonnassa sekä huoltovarmuuden kysymyksissä.

Turpopankki by SARVIKUONO Design