Suomen turvallisuusympäristö

Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan vaikuttavat:

  • Maailmanlaajuinen ja Suomen lähialueiden yleinen turvallisuuskehitys.
  • EU:n toiminta turvallisuusyhteisönä ja kansainvälisenä toimijana.
  • Venäjän sisäinen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja sotilaallinen kehitys sekä sen kansainvälisten suhteiden tila.
  • Naton roolin ja toiminnan luonteen muuttuminen.
  • Suomen kriisinhallintayhteistyö YK:n, EU:n ja Naton kanssa.
  • Pohjoismaiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittyminen sekä pohjoismaiden sotilaallinen yhteistoiminta.