Suomen puolustuspolitiikka

Puolustuspolitiikka

Puolustuspolitiikalla tuetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärien saavuttamista.

Puolustuspolitiikan keskeiset toimijat ovat Eduskunta, Tasavallan Presidentti ja Valtioneuvosto, jonka osana Puolustusministeriö vastaa puolustuspolitiikan valmisteluista ja toteutuksen johtamisesta sekä toimintojen yhteensovittamisesta muun valtionhallinnon maanpuolustustoimien kanssa. Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja toimintaedellytyksistä.

Ministeriön vastuulla ovat Puolustusvoimien hallinnollinen ohjaus, talousarvio, puolustusmateriaalin hankinnat samoin kuin puolustushallinnon lainsäädäntö ja henkilöstöpolitiikka.

Puolustuspolitiikkaan sisältyviä osa-alueita, joita käsitellään tässä yhteydessä:

  1. Puolustuspolitiikka ja taloudelliset voimavarat
  2. Puolustuskyvyn strateginen suunnittelu
  3. Aluevalvonta
  4. Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallintayhteistyö
  5. Kansainvälinen puolustusyhteistyö