Aluevalvonta

Aluevalvonnan päämäärät

  • Ehkäistä, paljastaa ja selvittää aluerikkomukset sekä alueellisen koskemattomuuden loukkaukset Suomen rajoilla
  • Valtakunnan sotilaallista turvallisuutta vaarantavan toiminnan estäminen muualla Suomen alueella

Lisää aiheesta

Valtion täysivaltaisuuteen kuuluu sen alueellinen koskemattomuus. Suomen alueellista koskemattomuutta valvotaan keskeytyksettä. Alueellinen koskemattomuus turvataan tarvittaessa voimakeinoja käyttäen. Maa-alueella toiminnasta käytetään nimitystä maavalvonta, merialueella se on merivalvontaa ja ilmatilan valvontaa nimitetään ilmavalvonnaksi.

Aluevalvontaviranomaisia ovat sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja tulliviranomaiset sekä liikenne- ja viestintävirasto. Puolustusministeriö on aluevalvontalakiin kuuluvien asioiden ylin lupaviranomainen. Puolustusministeriö päättää sotilaallisten voimakeinojen käytöstä alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi sekä ohjaa puolustusvoimien aluevalvontaviranomaisia. Alueloukkausepäilyjen esitutkinnan toimittaa Rajavartiolaitos.

Lähteitä ja linkkejä