Kokonaismaanpuolustus

Kokonaismaanpuolustuksen alaan kuuluu sekä sotilaallisia että siviilialojen toimintoja:

  • Sotilaallinen maanpuolustus
  • Huoltovarmuus (taloudellinen maanpuolustus)
  • Yleinen järjestys ja turvallisuus
  • Väestönsuojelu
  • Rajaturvallisuus
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto
  • Sähköinen viestintä
  • Maanpuolustustiedotus

Maanpuolustusta tukee laaja vapaaehtoinen järjestötyö.

Lisää aiheesta

Kokonaismaanpuolustuksen toimintamalli on Suomessa ollut käytössä valtiollisen itsenäisyyden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi. Se on osoittautunut turvallisuusympäristössämme päteväksi.

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 16 §:n mukaan kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen kuuluu Puolustusministeriön toimialaan. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (5.12.2012) mukaan kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen sisältää julkisen sektorin (valtioneuvoston, valtion viranomaisten ja kuntien) ja yksityisen sektorin toimenpiteiden sekä kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan yhteensovittaminen yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi kaikissa tilanteissa.

Lähteet ja linkkejä