Maanpuolustustiedotus

  • Häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa varoitusviestintää ja tilanteeseen liittyvää tiedottamista
  • Verkkoviestintä, ml. sosiaalinen media, tärkeässä asemassa myös valtionhallinnon viestinnässä
  • Radio edelleen tärkeä tiedotusväline
  • Kriisin ja sodan ajan tiedottaminen: huhujen ja muun väärän tiedon leviämisen estäminen

Lisää aiheesta

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) on pysyvä parlamentaarinen komitea, joka toimii hallinnollisesti Puolustusministeriössä. Valtioneuvosto asettaa suunnittelukunnan Eduskunnan toimikaudeksi.

MTS:n tehtävänä on järjestää seminaareja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. Lisäksi MTS teettää ja julkaisee tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta ja kansalaisten henkisestä kriisinkestokyvystä. MTS tukee osaltaan viranomaisten valmiussuunnittelua henkisen kriisinkestokyvyn kehittämiseksi ja poikkeusolojen kansalaisjärjestöyhteyksien ja mielipidetutkimuksen hoitamiseksi.

MTS toimii pääasiassa työ-, järjestö-, koulutus-, media- ja tutkimusjaostossa. Suunnittelukunnalla on oma sihteeristö sekä kiinteät yhteydet vastaaviin organisaatioihin muissa Pohjoismaissa.

Lähteitä ja linkkejä

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS):
https://www.defmin.fi/ministerio/johto_ja_organisaatio/osastot_ja_yksikot#MaanpuolustustiedotuksensuunnittelukuntaMTS

Turvallisuuskomitea: Turvallinen Suomi. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2015, sivut 145–150:
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/04/Turvallinen-Suomi-_-2015.pdf