Puolustuspolitiikka ja puolustusmenot

Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja toimintaedellytyksistä.

Ministeriön vastuulla ovat Puolustusvoimien hallinnollinen ohjaus, talousarvio, puolustusmateriaalin hankinnat samoin kuin puolustushallinnon lainsäädäntö ja henkilöstöpolitiikka.

Puolustusmenot

  • Puolustusministeriön budjetit:
    • 2020: 3,2 mrd EUR
    • 2021: 4,9 mrd EUR (kasvu = hävittäjähankinnan alkaminen)
  • Puolustusmenojen arvioitu BKT-osuus 2020: 1,3 %

Lisää aiheesta

Puolustuspolitiikalla tuetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärien saavuttamista.

Puolustuspolitiikan keskeiset toimijat ovat Eduskunta, Tasavallan Presidentti ja Valtioneuvosto, jonka osana Puolustusministeriö vastaa puolustuspolitiikan valmisteluista ja toteutuksen johtamisesta sekä toimintojen yhteensovittamisesta muun valtionhallinnon maanpuolustustoimien kanssa. Puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja toimintaedellytyksistä.

Ministeriön vastuulla ovat Puolustusvoimien hallinnollinen ohjaus, talousarvio, puolustusmateriaalin hankinnat samoin kuin puolustushallinnon lainsäädäntö ja henkilöstöpolitiikka.