Puolustuskyvyn strateginen suunnittelu

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun poliittinen ohjaus:

  • Valtioneuvoston selonteot
  • Hallitusohjelma
  • Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
  • Muut valtioneuvostotason asiakirjat

Lisää aiheesta

Puolustuskyvyn pitkäjänteinen ylläpito ja kehittäminen perustuvat valtiojohdon hyväksymiin tavoitteisiin ja niihin perustuviin Puolustusministeriön ja Puolustusvoimien strategisiin suunnitelmiin.

Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet HX ja Laivue 2020 ovat hallituksen keskeisiä hankkeita. Merivoimien taistelualusten korvaaminen käynnistyi vuonna 2015, ja investointipäätös tehtiin 2018. Ilmavoimien Hornet-hävittäjäkaluston suorituskyvyn korvaaminen käynnistyi 2015, ja tarjouspyynnöt lähetettiin 2018. Investointipäätös on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2021.