Puolustusvoimien johtaminen ja kokoonpano

Tasavallan Presidentti on Puolustusvoimien ylipäällikkö.

Puolustusvoimia johtaa Puolustusvoimain komentaja alaisinaan

  • Pääesikunnan päällikkö
  • Maavoimien komentaja
  • Merivoimien komentaja
  • Ilmavoimien komentaja
  • Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori

Lisää aiheesta

Puolustusvoimien ylipäällikkönä Tasavallan Presidentti päättää

  • valtakunnan sotilaallisen puolustuksen keskeisistä perusteista,
  • sotilaallisen puolustusvalmiuden merkittävistä muutoksista,
  • sotilaallisen puolustuksen toteuttamisen periaatteista ja
  • muista Puolustusvoimien sotilaallista toimintaa ja sotilaallista järjestystä koskevista laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä sotilaskäskyasioista.

Hallinnollisesti Puolustusvoimat on Puolustusministeriön alainen. Puolustusministeri päättää varuskuntien ja joukko-osastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä muista vastaavasti yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista.

Puolustusvoimia johtaa Puolustusvoimain komentaja, jonka alaisena ovat Pääesikunnan päällikkö sekä puolustushaarakomentajat. Myös Maanpuolustuskorkeakoulu on Puolustusvoimain komentajan alainen. Pääesikunta on Puolustusvoimain komentajan johtoesikunta ja samalla Puolustusministeriön alainen keskusvirasto.

Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatio:

Pääesikunnan alaiset laitokset:

Rauhan aikana Puolustusvoimilla on palkattua henkilökuntaa kotimaan tehtävissä noin 12 000 henkeä, josta noin kolmasosa on siviilejä tai siviilikoulutuksen saaneita. Naisia henkilöstöstä on noin 2 200, joista siviilitehtävissä on noin 1 900 ja loput sotilastehtävissä.

Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 22 000 varusmiestä.

Puolustusvoimat ylläpitää kaikissa oloissa sotilaallista valmiutta ja kehittää sitä. Normaalioloissa Puolustusvoimien keskeisimpänä tehtävänä on suorituskykyjen kehittäminen ja ylläpito, mikä käsittää asejärjestelmien ja muiden suorituskykyjen suunnittelun, hankinnan, ylläpidon ja poiston sekä näitä käyttävien joukkojen tuottamisen.