Sodan ajan puolustusvoimat

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on noin 280 000 sotilasta, joka muodostuu yllä mainittujen joukkojen lisäksi sodanajan joukkojen perustamisorganisaatioista, riittävän koulutustason saavuttaneista varusmiehistä ja tarvittaessa puolustusvoimiin liitettävistä rajajoukoista.

Lisää aiheesta

Maavoimien joukkojen jako käyttöperiaatteen mukaan

Operatiiviset joukot ovat koko valtakunnan alueella käytettäväksi tarkoitettuja sodan ajan joukkoja, jotka koulutetaan ja varustetaan soveltuviksi monipuolisiin ja vaativiin taistelutehtäviin erilaisissa toimintaolosuhteissa.

Alueelliset joukot ovat alueelliseen taisteluun tarkoitettuja sodan ajan joukkoja, jotka koulutetaan ja varustetaan käyttöalueensa olosuhteiden mukaisiin taistelutehtäviin.

Paikallisjoukot ovat sodan ajan joukkoja, joilla luodaan valtakunnallinen kattavuus valvomalla alueita, suojaamalla kohteita, perustamalla joukkoja ja tukemalla muita viranomaisia.

  • Paikallisjoukot kattavat koko maan.
  • Joukkojen sodan ajan tehtäviin kuuluu strategisten kohteiden suojaaminen, alueen valvonta ja vihollisten erikoisjoukkoja vastaan toimiminen. Normaalioloissa paikallisjoukkoja voidaan käyttää rajoitetusti muiden viranomaisten apuna.
  • Paikallisjoukot muodostuvat paikallispataljoonista, joiden vastuualue on pääsääntöisesti yksi maakunta. Pataljoonissa on useita komppanioita, muun muassa maakuntakomppanioita.
  • Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toiminta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä alueellisista ja operatiivisista joukoista. Esimerkiksi osa sotilaspoliiseista koulutetaan varusmiespalveluksessa suoraan paikallisjoukkoihin. Joukkoihin voi hakeutua Puolustusvoimien aluetoimistojen kautta.

Maakuntajoukot

  • Maakuntajoukkojen yhteisvahvuus on noin 5 000 sotilasta. Maakuntajoukot tarjoavat koulutusta halukkaille reserviläisille.
  • Maakuntajoukkoihin valitaan henkilöitä, jotka ovat antaneet Puolustusvoimille sitoumuksen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Maakuntajoukot puolustavat sodan aikana tiettyä maantieteellistä aluetta osana paikallisjoukkoja.
  • Maakuntajoukkoja voidaan kouluttaa kertausharjoituksissa, vapaaehtoisissa harjoituksissa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK:n) kursseilla. Joukkoa voidaan kouluttaa sekä virka-aputehtävissä toimimiseen että sodan ajan puolustustehtäviin.

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston puolustusselonteko 2017, s. 18–20:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-370-5

Paikallisjoukot:
https://intti.fi/paikallisjoukot